Sunny and Inder Bawra (Siya Ke Ram OST) – Ayenge Wo Taran Haar Banke Tumhare

Ааyenge vo taran haar ban ke tumhare
har lenge dukh peeda kasht ya saare
aayenge vo taran haar ban ke tumhare
har lenge dukh peeda kasht ya saare
aayenge vo taran haar
cchaya hai bhay ka jau
ghor andhiya raat
cchaya hai bhay ka jau
ghor andhiya raat
unki krupa se hoga ujiya ra
mukh malin saare
mukh malin saare khil utenge
nainon ke aasu ab na bahenge
aayenge vo taran haar ban ke tumhare
har lenge dukh pida kasht ya saare
aayenge vo taran haar
aae gao shubh din dheeraj rakhna
door nahi hai har sukh apna
mangal gaan bhi chahu dis hoga
anand mein jag saara hoga

Rate article