Lyrics Frozen (OST) – סוף כל סוף [For the First Time in Forever (Reprise)] (Sof kol sof)

Frozen (OST) – סוף כל סוף [For the First Time in Forever (Reprise)] (Sof kol sof) words

אנה: את לא חייבת להגן עליי, אני לא פוחדת
אני מבקשת שלא תחסמי אותי עוד פעם

 
אל תטרקי דלתות
את לא צריכה להתרחק ממני עוד
כי סוף כל סוף שוב התקרבנו
אני מבינה אותך
סוף כל סוף ביחד שתינו
את מה שהיה נשכח
נעבור את הקושי ביחד
לעולם לא אוותר
כי סוף כל סוף לא תפחדי עוד
לעד פה אשאר

 
אלזה: אנה
חזרי עוד היום לארמונך
שם זורחת שמש, שם גם חרותך

 
אנה: כן, אבל

 
אלזה: אנה, לא
את מתוקה, אך עזבי אותי
אני לבד אבל סוף סוף חופשית
שלא תקרה טעות ותוקפאי

 
אנה: זה לא מדוייק

 
אלזה: מה לא מדוייק

 
אנה: הכל אצלינו די אפור

 
אלזה: מה פתאום אפור

 
אנה: ארנדל עמוק, עמוק, עמוק, בקור

 
אלזה: מה

 
אנה: את יודעת שדי גרמת לחורף נצחי, אבל בכל פינה

 
אלזה: בכל פינה

 
אנה: הכל בסדר, את יכול להפשיר את זה

 
אלזה: אני לא יכולה! אין לי את הכוחות

 
אנה: בטח שאת יכולה! ברור שאת יכולה
כי סוף כל סוף אני חושבת

 
אלזה: אני טיפשה, ולא חופשית

 
אנה: לא צריך כבר לפחד

 
אלזה: שבויה בסופה שבתוכי

 
אנה: נעמוד אל מול זה שתינו

 
אלזה: קשה לשלוט בקור

 
אנה: והקור כולו יופשר

 
אלזה: או… תפסיקי, הכל יחמיר, אז די

 
אנה: הו, אלזה

 
אלזה: זה כל כך מפחיד

 
אנה: השמש עוד תזרח

 
אלזה: אנה, תעזבי

 
אנה: נעמוד אל מול זה שתינו
האביב יחזור אלינו
אז תני לי להיות איתך

 
אלזה: מספיק

 

Lyrics of the artist 's songs Frozen (OST)
Rate article